ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายชัยพฤกษ์  สนธิศิริ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

16 กันยายน 2564 นายชัยพฤกษ์  สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ ได้รับมอบโล่แสดงความยินดีจากนิตยสาร “ผู้นำท้องถิ่น” ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ไว้ ณ พุทธศักราช 2564

 

16 กันยายน 2564

นางจินดา ตราดธารทิพย์,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางจินดา ตราดธารทิพย์ ได้รับประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่นตำบลแหลมงอบ ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีความเสียสละ อุทิศตนมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างที่ควรแก่การยกย่องเนื่องในโอกาสวันกิจกรรม สตรีสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564

23 มิถุนายน 2564

นางสาวรัตนาภรณ์ อุทุมโภค,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้พิจารณาคัดเลือกให้นางสาวรัตนาภรณ์  อุทุมโภค เป็นครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เนื่องจากมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

23 มิถุนายน 2564

นางสาวมัจซี สง่างาม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 21 มกราคม 2563 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นางสาวมัจซี  สง่างาม  เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน”

21 มิถุนายน 2563

เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อชุมชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อสังคม ได้แก่

1.นายสุริณ  บุระประทีป    ประธานคณะกรรมการชุมชนหินกลาง

2.นางวารี   กองสมัคร      ประธานคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อต้นยาง

3.นายสวงศ์  อภิบาลศรี     ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดแหลมงอบ

4.นายณรงค์  เจ๊ะเซ็น       ประธานคณะกรรมการชุมชนยายม่อม

4.นางสาวสุจินต์ แปงเมือง  รองประธานคณะกรรมการชุมชนหินสบ๋าย 

12 กุมภาพันธ์ 2563

นางมารีนี วิรัญโท ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

นางมารีนี  วิรัญโท ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

22 ตุลาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 83 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192