ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม(ต่อจากโครงการเดิม)27 สิงหาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม(ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิสิริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มิถุนายน 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)11 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓09 ตุลาคม 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหินสบ๋าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณกระโจมไฟแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 กรกฎาคม 2562
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ 'การทำขนมไทย' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 'การทำขนมไทย' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง113 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 'การทำขนมไทย' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง213 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 'การทำขนมไทย' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง313 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมกันแดดเพื่อคัดแยกสัตว์น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)25 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)19 พฤษภาคม 2560
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256105 ตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี05 ตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี05 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม05 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256105 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม05 กันยายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256105 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256105 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256105 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256105 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256205 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561.05 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561.05 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256105 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256105 พฤษภาคม 2561
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 72 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226