ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (เดือนม.ค. - มี.ค. 64)   [ 03 พฤษภาคม 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมงอบ


เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


 


                     ตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 บัญญัติหน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจ้ัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค้ัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด ประกอบหนังวสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ กค 0405.2/ว62 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e - GP


 


สามารถอ่านรายเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
1,413
เดือนที่แล้ว
2,678
ปีนี้
22,911
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
42,344
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 186 379 1,413 2,678 22,911 19,433 42,344 3.235.140.84