ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 256429 ตุลาคม 2564
ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ14 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพืื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)11 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256407 ตุลาคม 2564
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง30 กันยายน 2564
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคาฯ)17 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ฯ22 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาศที่3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (เดือนม.ค. - มี.ค. 64)03 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ19 มีนาคม 2564
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ23 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดประมูลให้เช่าห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลแหลมงอบ10 กันยายน 2563
รายละเอียดเปิดประมูลให้เช่าห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลแหลมงอบ10 กันยายน 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสัญญาประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย. พ.ศ. 2565 - มิ.ย. พ.ศ.2565)20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร่ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟุตบาทริมถนนยายม่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินท่อประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กตว ๓๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256507 เมษายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256205 กันยายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256205 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256205 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256205 พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256205 พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256205 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256205 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256205 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256205 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256205 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256205 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256105 มกราคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม 256205 มกราคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
1,413
เดือนที่แล้ว
2,678
ปีนี้
22,911
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
42,344
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 163 379 1,413 2,678 22,911 19,433 42,344 3.235.140.84