ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บุคลต้นแบบผู้มีภูมิปัญญา สาขาด้านโภชนาการ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบขอยกย่องให้ นางสมทรง โสมานันท์ อายุ 75 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา อยู๋บ้านเลขที่ 141/2 ม.1 ต.แหลมงอบ มีภูมิปัญญาสาขาด้านโภชนาการ ในการทำยำสมุนไพร 

20 กันยายน 2564

  บุคลต้นแบบผู้มีภูมิปัญญา สาขาด้านหัตถกรรม  ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอยกย่องให้ นายสมพร บุรุษนารีรัตน์ อายุ 77 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อยู่บ้านเลขที่ 148/3 ม.1 ต.แหลมงอบ มีภูมิปัญญาด้านสาขาหัตถกรรม มีความเชี่ยวชาญในการตัดมโหตร

20 กันยายน 2564

บุคคลต้นแบบภูมิปัญญา สาขาด้านโภชนาการ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

 เทศบาลตำบลแหลมงอบยกย่องให้ นางเชือน เวชกุล อายุ 73 ปี จบระดับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อยู่บ้านเลขที่ 134/7 ม.1 ต.แหลมงอบ มีภูมิปัญญาสาขาด้านโภชนาการ เชี่ยวชาญทางด้านการทำขนมไทย

20 กันยายน 2564

บุคลต้นแบบภูมิปัญญา สาขาด้านโภชนาการ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบยกย่องให้ นางแจ๋ว บัวขาว อายุ 72 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อยู่บ้านเลขที่ 151/2 ม.1 ต.แหลมงอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาด้านโภชนาการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปรรูปอาหาร

20 กันยายน 2564

บุคคลต้นแบบผู้มีภูมิปัญญา สาขาด้านศิลปกรรม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบขอยกย่องให้ นางสาววารี กองสมัคร เป็นผู้มีภูมิปัญญา สาขาด้านศิลปกรรม มีความเชี่ยวชาญในการเพ๊นท์ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

02 กรกฎาคม 2564

บุคคลต้นแบบผู้มีภูมิปัญญา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอยกย่องให้นางมารีนี  วิรัญโท  เป็นผู้มีภูมิปัญญา ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเรื่องของการทำถ่านกะลามะพร้าว

15 พฤษภาคม 2563

บุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญาผู้สูงอายุในชุมชน ด้านทางโภชนาการ (ทำเมี่ยงไส้แห้งและชาใบขลู่),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบขอเชิดชูเกียรติ นางสมบูรณ์  โชติช่วง เป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านโภชนาการ เชี่ยวชาญทางด้านการทำเมี่ยงคำไส้แห้งและชาใบขลู่  เมี่ยงคำไส้แห้งและชาใบขลู่นอกจากจะเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำได้ไม่ยากและเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายแล้ว ยังเป็นสินค้าที่ขายดีสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

08 เมษายน 2563

บุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้านการทำงอบใบจาก,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอเชิดชูเกียรติ นายสุริณ  บุระประทีป เป็นบุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้านการทำงอบใบจาก โดยงอบใบจากเป็นเอกลักษณ์ของ
ตำบลแหลมงอบ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ในการกันแดด กันฝน สามารถสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  และเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานและอนุชนต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2563

บุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนด้านโภชนาการ ทำอาหารคาว ขนมหวาน และขนมไทย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบขอเชิดชูเกียรติว่า นางบุญล้อม  ถำอุทก เป็นบุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านโภชนาการ คือ ทำอาหารคาว ขนมหวานและขนมไทย

20 มิถุนายน 2562

ต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน ด้านการทำอาหาร,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

บุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน  ด้านการทำอาหาร (กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ)

เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอเชิดชูเกียรติให้ นางจินดา  ตราดธารทิพย์ เป็นบุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน ด้านการทำอาหาร(กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ)

17 มิถุนายน 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 84 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192