ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ เรื่องนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

14 กันยายน 2564

การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

24 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

23 สิงหาคม 2564

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

23 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ครงการ จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือนชุมชน (จปฐ),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
23 สิงหาคม 2564

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522  ตามช่องทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดโดยตรง รายละเอียดตาม QR Code,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
19 สิงหาคม 2564

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมงอบ

เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

                    

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

05 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สทนช. เปิดรับลงทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรน้ำ

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

08 มิถุนายน 2564

การซ่อมแซมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
25 พฤษภาคม 2564

การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนีี้กองทุนผู้สูงอายุฯ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแหลมงอบ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่2

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

29 เมษายน 2564

ผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด

เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

                    ด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุญาตให้เกษตรผู้ที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ที่ดินแปลงเกษตรกรรม รวมจำนวน 34 ราย 38 แปลง เนื้อที่ประมาณ 374-3-33 ไร่

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

29 เมษายน 2564

ประกาศการรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่่นฯ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมงอบ

เรื่อง การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

                     ด้วยเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

26 เมษายน 2564

โครงการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วิธีการเช็คเงินเข้าโครงการอุดหนุนการเลี้ยดูเด็กเเรกเกิด

21 เมษายน 2564

ทดสอบโควิด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

20 เมษายน 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมงอบ

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

31 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 84 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192