ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ประชาสัมพันธ์ สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 กันยายน 2565

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
19 กันยายน 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขออนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

07 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

02 กันยายน 2565

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

26 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

26 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

26 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

16 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

                      ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใดเป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่่แนบมานี้

15 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

09 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

05 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

04 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
22 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องเคล็ดลับการรับมือกับยุงลาย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

22 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องทำความรู้จักโรคชิคุนกุนยา,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

22 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (181 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
302
เดือนนี้
490
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,363
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,796
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 10 302 490 3,567 28,363 19,433 47,796 18.204.56.97