ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง วาระเทศบาลตำบลแหลมงอบขจัดความยากจนและพัฒาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพออเพียง29 มี.ค. 2565
2ประกาศ ให้ใช้ระเบี่ยบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของ ทต.แหลมงอบ พ.ศ. 25659 มี.ค. 2565
3ประกาศ รับสมัครสมาชิกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลแหลมงอบ9 มี.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด3 มี.ค. 2565
6ประกาศ การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีการศึกษา 25658 ก.พ. 2565
7ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ(ต่อจากโครงการเดิม)โดยวิธีคัดเลือก1 ก.พ. 2565
8ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง (ภ.ด.ง.1) ประจำปี พ.ศ. 256531 ม.ค. 2565
9ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)27 ม.ค. 2565
10ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256526 ม.ค. 2565
11ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม)26 ม.ค. 2565
12บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน26 ม.ค. 2565
13โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ24 ม.ค. 2565
14ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าซุ้มจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลแหลมงอบ20 ม.ค. 2565
15ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ14 ม.ค. 2565
16ประกาศ เรื่องให้ผู้มีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีไปติดต่อขอรับเงินคืน7 ม.ค. 2565
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี29 ธ.ค. 2564
18ประกาศ กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปิดซองประมูลค่าเช่าอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 101 - 101/1 -5 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ3 ธ.ค. 2564
20ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256230 พ.ย. 2564

12345  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 72 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226