ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 25655 ก.ค. 2565
2ประกาศ เรื่องการประมูลให้เช่าร้านค้า(ซุ้ม)ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ1 มิ.ย. 2565
3ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าร้านค้า (ซุ้ม) จำหน่ายสินค้า31 พ.ค. 2565
4ประกาศ เรื่อง วาระเทศบาลตำบลแหลมงอบขจัดความยากจนและพัฒาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพออเพียง29 มี.ค. 2565
5ประกาศ ให้ใช้ระเบี่ยบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของ ทต.แหลมงอบ พ.ศ. 25659 มี.ค. 2565
6ประกาศ รับสมัครสมาชิกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลแหลมงอบ9 มี.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2565
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด3 มี.ค. 2565
9ประกาศ การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีการศึกษา 25658 ก.พ. 2565
10ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ(ต่อจากโครงการเดิม)โดยวิธีคัดเลือก1 ก.พ. 2565
11ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง (ภ.ด.ง.1) ประจำปี พ.ศ. 256531 ม.ค. 2565
12ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)27 ม.ค. 2565
13ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256526 ม.ค. 2565
14ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม)26 ม.ค. 2565
15บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน26 ม.ค. 2565
16โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ24 ม.ค. 2565
17ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าซุ้มจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลแหลมงอบ20 ม.ค. 2565
18ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ14 ม.ค. 2565
19ประกาศ เรื่องให้ผู้มีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีไปติดต่อขอรับเงินคืน7 ม.ค. 2565
20คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี29 ธ.ค. 2564

12345  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
300
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,061
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,494
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 300 100 188 3,567 28,061 19,433 47,494 18.204.56.97