ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร20 ก.ค. 2564
2การออกใบอนุญาตขุดดินหรือถมดิน20 ก.ค. 2564
3รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์29 มิ.ย. 2564
4การลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ29 มิ.ย. 2564
5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. ศพด.ทต.แหลมงอบ29 มิ.ย. 2564
6การชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง29 มิ.ย. 2564
7การชำระภาษีป้าย29 มิ.ย. 2564
8การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯข้อ 109 กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เกินกว่า 1 แห่ง)29 มิ.ย. 2564
9การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ28 มิ.ย. 2564
10การจดทะเบียนพาณิชย์28 มิ.ย. 2564
11การรับแจ้งเกิด(เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาลท้องที่ที่เกิด(ระเบียบฯข้อ52ข้อ54)28 มิ.ย. 2564
12การแแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(ระเบียบฯข้อ 36และข้อ39)28 มิ.ย. 2564
13การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง(ระเบียบฯข้อ34 และข้อ 35)28 มิ.ย. 2564
14การขอเลขที่บ้าน(กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)28 มิ.ย. 2564
15การขอเลขที่บ้าน28 มิ.ย. 2564
16การเพิ่มชื่อ(ระเบียบฯข้อ 96/1)กรณีครสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางฯ28 มิ.ย. 2564
17การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน(ระเบียบฯข้อ 6) บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน28 มิ.ย. 2564
18การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ93) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499ฯ28 มิ.ย. 2564
19การเพิ่มชื่อ( ระเบียบฯข้อ98)กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน ฯ28 มิ.ย. 2564
20การรับแจ้งการตายเกินกำหนด และกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่นฯ28 มิ.ย. 2564

12345  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
301
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,061
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,494
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 301 100 188 3,567 28,061 19,433 47,494 18.204.56.97