ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดระยะเวลาลดขัั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ต.ค. 2564
2ประกาศกำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ต.ค. 2563
3ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อแจ้งเกิด หรือแจ้งตาย หรือย้ายที่อยู่ หรือกำหนดเลขบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ17 เม.ย. 2563
4ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และอื่นๆ ในเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
5ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการให้บริการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
6ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการขออนุญาตโดยใช้เครื่องขยายเสียงในที่ทำการเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
7ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการเรียกเก็บภาษีป้าย ในเสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
8ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์13 เม.ย. 2563
9ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
10ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
11ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
12ประกาศ กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 ต.ค. 2562
13ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุยาติและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการต่างๆ และการเขียนคำร้อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม16 เม.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 83 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192