ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลแหลมงอบ27 ก.ย. 2565
2ประกาศ เรืื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่110 ส.ค. 2565
3ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่110 ส.ค. 2565
4ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่910 ส.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 256524 มิ.ย. 2565
6ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)27 ต.ค. 2564
7ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 88 ก.ย. 2564
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )แก้ไข ครั้งที่ 430 ส.ค. 2564
9ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 323 ก.ค. 2564
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )เพิ่มเติม ครั้งที่ 321 ก.ค. 2564
11ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 120 ก.ค. 2564
12สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมงอบ5 ก.ค. 2564
13ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 422 มิ.ย. 2564
14ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้้งที่ 7 22 มิ.ย. 2564
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ14 พ.ค. 2564
16ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครัั้งที่ 319 ม.ค. 2564
17ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 41 พ.ค. 2563
18ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 228 เม.ย. 2563
19ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
302
เดือนนี้
490
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,363
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,796
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 10 302 490 3,567 28,363 19,433 47,796 18.204.56.97