ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25659 มี.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 256524 ม.ค. 2565
3กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.256419 พ.ย. 2564
4ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256419 ต.ค. 2564
5กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256417 ก.ย. 2564
6ประกาศอำเภอแหลมงอบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256417 ก.ย. 2564
7ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ19 ส.ค. 2564
8กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256418 ส.ค. 2564
9กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 25645 ส.ค. 2564
10ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 256423 ก.ค. 2564
11กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256423 มิ.ย. 2564
12ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256431 พ.ค. 2564
13ประกาศสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ24 พ.ค. 2564
14ประกาศสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256524 พ.ค. 2564
15ประกาศสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256424 พ.ค. 2564
16ประกาศสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ12 พ.ค. 2564
17ประกาศแต่งตั้้งประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ6 พ.ค. 2564
18ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ6 พ.ค. 2564
19กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25646 พ.ค. 2564
20ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256422 ม.ค. 2564

123  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 71 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226