ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
2คำสั่งขอแก้ไขปรับปรุงคำสั่งเรื่องการแบ่งงาน มอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
3รายงานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง30 ก.ค. 2564
4กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 ก.ค. 2564
5กฎบัตรการตรวจสอบภายใน7 ก.พ. 2563
6แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256327 ก.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 71 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226