ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)19 เม.ย. 2565
2รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตตำบลแหลมงอบ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)18 เม.ย. 2565
3รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่่่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)11 เม.ย. 2565
4รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนมีนาคม 256511 เม.ย. 2565
5รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 มี.ค. 2565
6ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
7ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
8ข้อมูลเชิงสถิิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ปีงบประมาณ 256524 ก.พ. 2565
9รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 117 ก.พ. 2565
10ข้อมูลผู้มารับบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ตุลาคม 256415 ก.พ. 2565
11ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256415 ก.พ. 2565
12ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ธันวาคม 256515 ก.พ. 2565
13ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน มกราคม 256515 ก.พ. 2565
14สรุปสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
15สรุปสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,233
เดือนที่แล้ว
3,774
ปีนี้
18,656
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
38,089
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 27 52 2,233 3,774 18,656 19,433 38,089 44.192.114.32