ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ล้างท่อระบายน้ำ ซ.7 ถ.ยายม่อม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 7 ถนนยายม่อม เนื่องจากท่อระบายน้ำทางสาธารณะอุดตันจากสิ่งปฏิกูล จึงทำให้น้ำไหลออกไม่สะดวก
07 ตุลาคม 2564

ซ่อมตะแกรงรางระบายน้ำ บริเวณโดยรอบชุมชนยายม่อม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการซ่อมตะแกรงระบายน้ำ บริเวณโดยรอบชุมชนยายม่อม เพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร
07 ตุลาคม 2564

ล้างท่อและเปลี่ยนฝาท่อ ซ.พรมรัตนา,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่างฯเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการล้างท่อและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ.พรมรัตนาเนื่องจากฝาท่อระบายน้ำชำรุด
07 ตุลาคม 2564

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อเป็นการรับทราบ รับฟังการปฏิบัติงานของแต่ละกอง และปรึกษา แนะนำ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การบริหารของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ
30 กันยายน 2564

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ประชาชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (พุธที่ 29 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีด้วยการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวทางพระราชดำริของในหลวง ร.9 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ
29 กันยายน 2564

 ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันบริเวณหลังสำนักงานที่ดินส่วนแยกแหลมงอบและบริเวณหลังศูนย์ดูแลโควิด – 19 (COVID-19 Care Center: CCC) ( ศูนย์การเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแหลมงอบ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนย่า (โรคปวดข้อยุงลาย)

23 กันยายน 2564

ทำความสะอาดและเก็บกิ่งไม้บริเวณวัดแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเก็บขยะและขนกิ่งไม้บริเวณภายในวัดเเหลมงอบ เพื่อสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด

23 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในเขต เทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วย นางธนกฤตา ศรจันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยมี นางมารีนี วิรัญโท ประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

22 กันยายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (21 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 โดยมี นางมารีนี วิรัญโท ประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ชั้น 2

21 กันยายน 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ สำนักงานที่ดินส่วนแยกแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ

20 กันยายน 2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตราด จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา เทศบาลตำบลแหลมงอบ ชั้น 2

17 กันยายน 2564

 ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อต้นยาง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนหมาแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อต้นยางและชุมชนวัดแหลมงอบ

16 กันยายน 2564

จัดเตรียมสถานที่ศูนย์ดูแลโควิด-19,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
16 กันยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์ดูแลโควิด – 19 (COVID-19 Care Center: CCC) ณ ศูนย์การเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อรองรับผู้ป่วยชั้น 1 ดังนี้
1.ต่อก๊อกน้ำสำหรับอาบน้ำ ที่ห้องน้ำหญิงชั้น1
2.ทำที่กั้นแบ่งเขตระหว่าง จนท.กับผู้ป่วย บริเวณห้องน้ำชั้น 1
3.ติดไฟส่องสว่างในเต็นท์หลังอาคาร
4.ทำทางเดินสำหรับผู้ป่วย
16 กันยายน 2564

ฉีดวัคซีนหมาและแมว เพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนหมา - แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนยายม่อม

14 กันยายน 2564

 รื้อถอนเสาไฟส่องสว่าง บริเวณหน้าประภาคาร,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าประภาคารแหลมงอบ เพื่อให้เห็นป้ายประภาคารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

14 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (166 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 82 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192