ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร










ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร










1
ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ หาดทรายเทียม เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้กรณีเกิดฝนตกพายุลมแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบนถนน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ หาดทรายเทียม เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้กรณีเกิดฝนตกพายุลมแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบนถนน
20 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านจำนวน 5 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับทางเดินเท้า  บริเวณชุมชนหินสบ๋าย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 10.30 น. นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบ พร้อมกองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านจำนวน 5 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับทางเดินเท้า บริเวณชุมชนหินสบ๋าย และขอให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือดำเนินการสร้างสะพานทางเดินเท้า เพื่อให้เดินทางเข้า-ออก สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
20 พฤษภาคม 2565

มอบหมวกกันน็อคให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์ มารับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยสวมหมวก 100%,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์ มารับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยสวมหมวก 100% เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก
19 พฤษภาคม 2565

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2565) นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ท่าพริก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ

12 พฤษภาคม 2565

 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

12 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.30 น. นายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุลี) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

11 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการติดไฟส่องสว่างถนนเพิ่มเติม บริเวณ ซอยหินสบ๋าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
(วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565) กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการติดไฟส่องสว่างถนนเพิ่มเติม บริเวณ ซอยหินสบ๋าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
03 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

03 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชนหินสบ๋ายและชุมชนหลังวัดแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในชุมชนหินสบ๋ายและชุมชนหลังวัดแหลมงอบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

03 พฤษภาคม 2565

กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักทับพาดสายไฟฟ้าส่องสว่างถนน บริเวณ ซอย 10 ชุมชนยายม่อม ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้(วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 )กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักทับพาดสายไฟฟ้าส่องสว่างถนน บริเวณ ซอย 10 ชุมชนยายม่อม เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนที่ใช้ไฟฟ้า

29 เมษายน 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการ จำนวน 11 ครอบครัว ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565) นางธนกฤตา ศรจันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับ นักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการ จำนวน 11 ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวผู้พิการใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดที่สนับสนุนถุงยังชีพมา ณ ที่นี้ด้วย
29 เมษายน 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสุดขอบฟ้า,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสุดขอบฟ้า เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อแจ้งข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565
29 เมษายน 2565

ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ บริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด และบริเวณสะพานท่าเทียบเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

(วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ บริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด และบริเวณสะพานท่าเทียบเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน

28 เมษายน 2565

ดำเนินการเก็บขยะและเก็บกิ่งไม้ ณ จุดเช็คอินบ้านยายม่อม เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่ามอง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการเก็บขยะและเก็บกิ่งไม้ ณ จุดเช็คอินบ้านยายม่อม เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่ามอง

28 เมษายน 2565

ดำเนินการซ่อมแซมประตูห้องน้ำที่ชำรุด ณ สะพานแหลมงอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 28 เมษายน 2565 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูห้องน้ำที่ชำรุด ณ สะพานแหลมงอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการ

28 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (324 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 71 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226