ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.254328 มี.ค. 2564
2เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255128 มี.ค. 2564
3เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลื้องและปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254928 มี.ค. 2564
4เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเสริมสวย พ.ศ.254328 มี.ค. 2564
5เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทดิสโก้เทค และคาราโอเกะ พ.ศ.254828 มี.ค. 2564
6เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.255928 มี.ค. 2564
7เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.254328 มี.ค. 2564
8เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.254928 มี.ค. 2564
9เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ254928 มี.ค. 2564
10เทศบัญญัติเรื่องการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ.255928 มี.ค. 2564
11เทศบัญญัติเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์ และเรือสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ (ฉบับที่3) พ.ศ. 256128 มี.ค. 2564
12เทศบัญญัติเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์และเรือ 255228 มี.ค. 2564
13เทศบัญญัติเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์และเรือสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256128 มี.ค. 2564
14เทศบัญญัติเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์และเรือสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ28 มี.ค. 2564
15เทศบัญญัติเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์และเรือสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ พ.ศ.255228 มี.ค. 2564
16เทศบัญญัติเรื่องกำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดิน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินพ.ศ.254828 มี.ค. 2564
17เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.254728 มี.ค. 2564
18เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.254328 มี.ค. 2564
19เทศบัญญัติเรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.254928 มี.ค. 2564
20เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ28 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
716
เดือนที่แล้ว
5,083
ปีนี้
22,363
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
82,671
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 42 133 716 5,083 22,363 40,875 82,671 3.235.40.122