ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256617 ส.ค. 2566
2รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของศาลปกครองระยอง ประจำปี พ.ศ. 256617 ส.ค. 2566
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิช22 ก.ย. 2565
4กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมใงอบ จังหวัดตราด22 ก.ย. 2565
5นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแหลมงอบ9 ก.ย. 2565
6รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดออนไลน์ระบบ Cisco webex Meeting2 ก.ย. 2565
7ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ของหน่วยงานตรวจสอบภายเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ก.ย. 2565
8รายงานการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 ก.ย. 2565
9รายงาานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาายในที่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน1 ก.ย. 2565
10คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
11คำสั่งขอแก้ไขปรับปรุงคำสั่งเรื่องการแบ่งงาน มอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
12รายงานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง30 ก.ค. 2564
13กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 ก.ค. 2564
14กฎบัตรการตรวจสอบภายใน7 ก.พ. 2563
15แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256327 ก.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
180
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
4,918
เดือนที่แล้ว
5,304
ปีนี้
41,482
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
101,790
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 180 175 4,918 5,304 41,482 40,875 101,790 3.236.237.61