พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแหลมงอบ และพสกนิกรชาวจังหวัดตราด